Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost SDP BiH

Saopćenje

Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo posjetio je Malik Garibija ministar rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica. Prilikom posjete održan je sastanak s direktorom Muhamedom Bektom, rukovodstvom i upravom Službe. Na sastanku je usaglašeno da ove godine fokus mora biti na pravovremenom izvršenju budžeta. 

"Iz godine u godinu prenosimo sredstva programa namijenjena za zapošljavanje građana, ponašamo se kao da ovo nije jedan od najvećih problema našeg društva. Od Službe za zapošljavanje tražimo da ove godine riješe sve zaostale programe i da za tekuću 2019. godinu kreiraju programe čije će trajanje omogućiti pravovremeno izvršenje. Ministarstvo će sa svoje strane omogućiti pravovremeni protok dokumentacije i pravovremene pripreme za narednu godinu", poručio je Garibija. 

Naglašena je i važnost usmjeravanja sredstava i programa u skladu sa strateškim interesima države. Kao dobar primjer naglašen je nedavni program prijema mladih doktora medicine. 

"Pred nama je imperativ da značajna sredstva koja imamo na raspolaganju investiramo tamo gdje je to najpotrebnije državi. Ova sredstva se mogu iskoristiti za višestruku korist građana i nezaposlenih osoba. Partnerskim odnosom ubuduće ćemo zajednički kreirati programe usklađujući ove potrebe", poručio je Garibija govoreći o planovima Ministarstva za Službu.

 

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.