Stranačke aktivnosti

Priopćenje za javnost Nezavisne bosanskohercegovačke liste

Saopćenje

Aida Korman rođena je u Sarajevu 1974. godine, gdje je završila I gimnaziju 1993. godine. Tokom opsade Dobrinje, Aida Korman radi kao nastavnik engleskog jezika u OŠ “Osman Nuri Hadžić”. Nakon završene prve godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, studij nastavlja u Rimu na Istituto Europeo di Design. 2000. godine svoj diplomski rad, kolekciju pod nazivom “Hodočašće u stilske pregibe”, svojevrstan redizajn bh. muško-ženske narodne nošnje iz 18. stoljeća, prezentira na Sedmici visoke mode u Rimu.

U toku školovanja radi kao saradnik za modnu kuću Gattinoni, a po završetku studija odlazi u London gdje počinje raditi za Alexandra McQueena. Nakon određenog vremena i stečenog radnog iskustva, odlučuje se posvetiti vlastitom kreatorskom izražaju i vraća se u Bosnu i Hercegovinu u želji da prenese stečeno znanje i radno iskustvo. Od 2001. godine do danas, uslijedile su brojne Aidine kolekcije koje slave bh. žene, običaje, rituale, zanate, tradiciju, historiju i kulturu svih etničkih grupa Bosne i Hercegovine, koje Aida predstavlja i prezentira širom svijeta na moderan i inovativan način. Aidina vizija mode oslikava kulturološki identitet Balkana, njegove različitosti, varijacije i opasnosti kao i njenu naklonost svim njegovim kulturama i utjecajima – slavenskim, italijanskim, turskim, vizantijskim, mađarskim, francuskim, sjevernoafričkim islamskim-stvarajući jedinstvenu vezu između Istoka i Zapada. Baš kao što je i Aidin životni put i jezici koje tečno govori.

Neke od Aidinih kolekcija su: Dimije 501, Revival of Tradition, Hljeba i igara, Ispod nule, Na bosanski način, Primavera 1426, Bel Ami, Od Kulina bana, Who is Slavic, Sworn Virgin itd. Posebno se izdvajaju Aidine kolekcije posvećene bosanskim kraljicama i ženama, Katarini, Jeleni Gruboj, Elizabeti Bosanskoj, Hasanaginici, koje prezentira u regiji na sedmicama mode, ali i u Dubaiju, Rimu, Siciliji, Budimpešti itd.

Zbog svog zalaganja za promociju mediteranske kulture i ženskog poduzetništva, Aida je dobitnica brojnih priznanja i nagrada u BiH i inostranstvu. Osnivač je Asocijacije kreativaca unutar koje okuplja nezaposlene kreativce i buduće obrtnike iz svih dijelova Bosne i Hercegovine kroz projekat Lucky Market. Aida Korman je prvi idejni tvorac jedinstvenih uniformi Oružanih snaga BiH.

Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija sa završnim radom na temu “Identitet u međunarodnim odnosima: Bosna i Hercegovina i mogućnosti Nation Brandinga”. Ulazak u politiku za Aidu Korman je bio sljedeći logičan korak u borbi za ostvarivanje prava svih nas na pravednije, bolje, prosperitetnije i sigurnije sutra, u kojem će se poštivati pravo i slobode pojedinaca. A to se može postići jedino primjenom zakona i vladavinom prava. Država mora biti garant prava i sloboda svih nas.

AIDA KORMAN JE KANDIDATKINJA ISPRED
NEZAVISNE BOSANSKOHERCEGOVAČKE LISTE ZA
PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH NA IZBORNOJ JEDINICI 7 (OPĆINE: HADŽIĆI, ILIDŽA, NOVI GRAD (SARAJEVO), TRNOVO (FBIH), PALE-PRAČA, FOČA-USTIKOLINA I GORAŽDE)
POD REDNIM BROJEM 2.

Aidin intervju za kampanju „Mi predstavljamo – Vi birate“ koju je pokrenula Agencija za ravnopravnost spolova BIH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, možete pročitati na sljedećem linku:

VIDEO

Ravnopravnost muškaraca i žena je vrijednost zagarantovana Ustavom BiH te propisana i zaštićena zakonima. No usprkos tome, žene u našem društvu i dalje su u neravnopravnom položaju. Primjer za ovo je i neravnopranost spolova u javnom i političkom životu i nedovoljno učešće žena u izbornom procesu u BiH.

ZATO IZAĐITE 7. OKTOBRA NA OPĆE IZBORE I BIRAJTE - DAJTE SVOJE POVJERENJE ŽENAMA JER ŽENE TO ZASLUŽUJU!

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.