FENA.BIZ

Sparkasse Bank - Uspješno realizirana kreditna linija

Saopćenje, Foto/Sparkasse Bank dd

Preko 25 miliona za privredu Tuzlanskog kantona

Sarajevo, 06.septembar 2018.  –  Sparkasse Bank dd BiH objavila je danas da je uspješno okončan projekat subvencioniranih kreditnih linija namijenjenih privrednicima Tuzlanskog kantona koji je proteklih 12 mjeseci realizovan u saradnji sa vladom ovog kantona.

„Od samog objavljivanja poziva upućenog privrednicima Tuzlanskog kantona bilo je jasno da je proizvod koji smo im ponudili, u saradnji sa Kantonalnom vladom, bio upravo ono što privredi treba. Sredstva odobrena po ovom osnovu namijenjena su isključivo razvoju privrede, odnosno povećanju obima poslovanja, povećanju broja zaposlenih, novim investicijama i uvođenju novih tehnologija u postojeće proizvodne procese“, rekao je Nedim Alihodžić, član Uprave Sparkasse Bank BiH

Alihodžić je dodao da su ukupno stigla 134 zahtijeva za korištenje sredstava, a odobreni su krediti za 72 privredna subjekta, u ukupnom iznosu od 25.100.000 KM.

Sparkasse banka je posebno zadovoljna činjenicom da će pravi rezultati ove saradnje biti dodatno otvaranje novih radnih mjesta i jačanje privrednih subjekata sa ovog područja. Kroz osnaživanje privrede jača i cjelokupna društvena zajednica, a to je nešto čemu je Sparkasse banka strateški opredjeljena.

Ovakav vid saradnje javnog i bankarskog sektora treba nastaviti i u narednom periodu, ne samo na području Tuzlanskog kantona nego i na cijelom području Bosne i Hercegovine. 

Javno privatno partnerstvo se do sada pokazalo kao vrlo uspješan i koristan model saradnje u mnogim evropskim trendovima. Saradnja ovog formata i u BiH je postala jedan od pozitivnih primjera ove vrste ulaganja u razvoj društva.

 

Direkcija za marketing, komunikacije i kvalitet usluge
Sparkasse Bank dd , 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 7;
Tel.: +387 (0)33 280 394; 033 280 395;Fax: +387 (0)33 280 394

ZA KORIŠTENJE USLUGE FENA.BIZ KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU: marketing@fena.gov.ba.