Stranačke aktivnosti | Saopćenje

Saopćenje za javnost SDP BiH

U narednom mandatu stranke ljevice će predložiti zakonsko rješenje koje će na principu javno-privatnog partnerstva očuvati benefite države, spasiti kompanije i otvoriti vrata ulagačima, poručeno je na okruglom stolu o javno-privatnom partnerstvu. Socijaldemokratska partija (SDP BiH), Demokratska fronta (DF) i Naša stranka (NS) u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom razvijaju novu zajedničku politiku o javno-privatnom partnerstvu i ovaj okrugli sto bio je upravo dio te inicijative. 

Uvodničari na okruglom stolu bili su Irfan Čengić i Adnan Šteta u ime SDP BiH, te Edin Abdulrahmanović u ime DF-a. Raspravom je moderirao Mladen Popović u ime Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) kao glavnog pokrovitelja. 

„Javno-privatno partnerstvo (JPP) je najbolja alternativa privatizaciji i lošem upravljanju javnim preduzećima. U dvije decenije iza nas pokazalo se da je vlast najčešće loš i neodgovoran gazda, te da državna preduzeća neminovno prije ili kasnije padaju u ralje nepotizma i korupcije. Jedino lošije rješenje je privatizacija u kojoj se neizbježno pojavi plejada sumnjivih pojedinaca i kompanija kojima se skoro besplatno daje državna imovina. Sve to je na kraju rezultiralo rasprodajom i likvidacijom firmi s ciljem brzog bogaćenja pojedinaca. 

Da smo poslije rata išli u projekte javno-privatnog partnerstva, umjesto privatizacije, danas bi desetine hiljada radnih mjesta bilo sačuvano, država bi i dalje imala imovinu u svojim rukama i naša ekonomija bi bila daleko stabilnija. Mnoge prilike su propuštene ali nije kasno da spasimo najvrijednija preduzeća koja imamo. U narednom mandatu SDP BiH će sa svojim partnerima raditi na unaprjeđenju zakonske regulative i kreiranju sistema pogodnog za razvoj javno-privatnog partnerstva i privlačenje novih investicija kroz ovaj koncept“, poručio je Irfan Čengić, generalni sekretar SDP BiH. 

Na okruglom stolu je vođeno i dosta rasprave o tome koji su razvojni potencijali javno-privatnog partnerstva, te da se ono ne svodi samo na spašavanje postojećih preduzeća. Ovim konceptom mogu se osigurati investicije za brojne projekte za koje država nema dovoljno novca i to na obostrano zadovoljstvo kako građana, tako i investitora. Najpozitivnije od svega je to što država kroz ovaj vid partnerstva zadržava postojeću i dobiva novu imovinu. 

„Javno privatno partnerstvo je ekonomija budućnosti za našu domovinu. Moramo slijediti primjere dobre prakse iz regiona ali i Evrope. Kao osoba koja dolazi iz realnog sektora moram istaći da sam ubijeđen da će mnoge kompanije biti zainteresovane za ovaj vid projekata jer se često radi o dosta sigurnom i stabilnom profitu. 

Iskustvo u poslovanju sa domaćim i stranim kompanijama i investitorima nalaže mi da upozorim kako se problem jednako krije i u regulativi i u implementaciji zakona. Bezbroj puta sam svjedočio slučajevima povlačenja investitora nakon što se suoče sa komplikovanom i neefikasnom administracijom. Naše rješenje, rješenje koje ponudi ljevica, u svojoj suštini mora imati jednostavan i otvoren put za investitora. Tako ćemo obezbijediti nova radna mjesta i privući novac u našu zemlju“, ističe Adnan Šteta, čovjek sa iskustvom u menadžmentu velikih trgovačkih lanaca i kandidat SDP BiH za Parlament FBIH.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.