Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost Demokratske fronte (DF)

Saopćenje

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj treba se jasno i javno izjasniti da li ima snage, volje i znanja zaštititi autonomiju najstarijeg univerziteta u Bosni i Hercegovini, ili neka odstupi sa te pozicije ukoliko nije u stanju Univerzitet, sa svim njegovim profesorima i hiljadama studenata iz svih dijelova Bosne i Hercegovine zaštititi od nasrtaja politike, u konkretnom slučaju pritiska koji sad već direktno, drsko i otvoreno dolazi od SDA. 

Svjedoci smo da posljednjih mjeseci SDA kreira zakonski okvir u Kantonu Sarajevu kojim nastoji legalizirati političku kontrolu nad Univerzitetom, dok uporedo sa time pokušava preuzeti i potpun nadzor i nad Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu, kako bi bili sigurni da ni studenti neće biti pokretači otpora i reformi, što je praksa u skoro svim evropskim zemljama.

Za to vrijeme, rektor Škrijelj ne samo da ne podiže svoj glas, nego se redovno pojavljuje i na stranačkim skupovima SDA. 

Svugdje u svijetu društvo nastoji akademskoj zajednici osigurati potpunu slobodu i nazevisnost, kako bi bili lišeni svakog političkog utjecaja i pritiska, i u cijelosti bili posvećeni akademskom radu, kao vodilji svakog demokratskog i zdravog društva, bez kojeg nema i ne može biti napretka. 

Dok rektor Škrijelj licemjerno poručuje da mladima treba dati priliku da se usavršavaju, sa Medicinskog fakulteta u Sarajevu, pod njegovim prećutnim odobravanjem SDA protjeruju najbolje porefesore, a mlade ostavlja bez i najmanje šansi da se razviju u prave ljekare.

Demokratska fronta će iskoristiti sva legalna sredstva da Univerzitetu u Sarajevu vrati nezavisnost koju je Univerzitet u Sarajevu nekada imao.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.