Stranačke aktivnosti | Saopćenje

Saopćenje za javnost BPS-a

Večeras je u Sarajevu okončana sjednica Predsjedništva BPS-Sefer Halilović na kojoj su članovi Predsjedništva BPS-a raspravljali o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i izazovima u kojima će se naći naša država tokom i posebno nakon izborne kampanje u Bosni i Hercegovini. 

Konstatovano je da se BOsna i Hercegovina nalazi u izuzetno teškoj političkoj situaciji koja vodi u veliku nezivjesnost za vrijeme i nakon oktobarskih izbora. BPS-Sefer Halilović će učiniti sve u svojim mogućnostima da, kao i do sada, zaštiti državu i njene interese od onih destruktivnih snaga koji je ruše i koče na euro-atlanskom putu. Predsjedništvo BPS-a pozvalo je i druge stranke da izdignu državni iznad ličnog i politikanstnog interesa jer vrijeme koje predstoji pred Bosnom i Hercegovinom nije nimalo jednostavno. 

Predsjedništvo BPS-a večeras je utvrdilo kriterije za kandidovanje članova BPS-a za sve niove zakonodavne vlasti naše države. U narednih deset dana BPS će imati okonačn proces kompletiranja izbornih lista za sve nivoe vlasti: od Predsjedništva BiH, državnog paralmenta i entitetskih parlamenata pa sve do kantonalnih skupština. 

 

BPS
Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.