Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost KO SDP BiH Sarajevo

Saopćenje

Euforija koja nas je sve zahvatila zbog ponovnog otvaranja žičare, čini se da je nažalost zloupotrijebljeno da se pokuša neprimjetno uposliti veliki broj novih radnika u novoosnovano Javno preduzeće „Sarajevo“ u vlasništvu Grada Sarajeva. Ovo preduzeće koje upravlja Žičarom i Vijećnicom ranije je imalo 22 uposlenika, a ove godine troškovi za plate su porasli na skoro 400.000 KM i veći su za više od 100.000 KM u odnosu na planirani iznos. Prema uvidu u izvještaj možemo pretpostaviti da se radi o zapošljavanju većeg broja kadrova na ugovore o djelu.

Da plaće nisu jedini pokazatelj nedomaćinskog gazdovanja govori i činjenica da je tek osnovano preduzeće Sarajevo već 2017. godine već u dugu od oko 260.000 konvertibilnih maraka. Od gradske uprave tražimo da se očituje o ovim podacima i da gradskom vijeću predoči sistematizaciju radnih mjesta i spisak uposlenih, kako na ugovor o radu tako i na ugovor o djelu. 

Rekonstrukcija Vijećnice finansirana je uglavnom novcem stranih donatora, a i sama žičara je najvećim dijelom finansirana od donacija. Nevjerovatno je kako je nesposobna gradska uprava uspjela od tek osnovanog preduzeća, pored ovako izdašnih donacija, napraviti gubitaša. S pravom se pitamo šta bi tek bilo da je žičaru, kao nekada, gradila naša zemlja svojim novcem.

Sav nemar očit je svim građanima koji su na Trebeviću po izlasku iz žičare uskraćeni ne samo za dodatne sadržaje, nego i za osnovni mobilijar poput kanti za smeće, pa ih umjesto toga dočekuju crne vreće okačene po kolčevima i pokretni štandovi kakvi se koriste na koridama. Zabrinjavajuće je kako gradska uprava ne samo da nije bila u stanju da građanima ponudi ikakav dodatni sadržaj pored donirane žičare, nego da nije u stanju ni da prekomjeran broj uposlenika iz javnog preduzeća „Sarajevo“ adekvatnije angažuje i time poboljša ponudu.

Umjesto toga Vijećnica i žičara, te dvije prelijepe donacije, u velikoj su opasnosti da krenu istim putem na koji su SDA kadrovi još davno poslali GRAS i brojna druga javna preduzeća, koristeći istu formulu nemara, nedomaćinskog gazdovanja i stranačkog prekomjernog zapošljavanja nepotrebnih kadrova. Čini se da nelegalni savjetnici nisu jedini problem u Gradu Sarajevu i da naši građani plaćaju i brojne druge sumnjivo zaposlene osobe.

Gradski vijećnici SDP BiH neće odustati i istrajno će tražiti da se javnosti predoče podaci, te da se uvede red u gazdovanje, poslovanje i zapošljavanje u JP „Sarajevo“, najmlađem gubitašu među javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.