Stranačke aktivnosti

Saopćenje za javnost BOSS-a

Saopćenje

Predstavnici BOSS-a predali su Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za ovjeru Bosanske stranke za Opšte izbore 2018. godine. BOSS je dostavio svu potrebnu dokumentaciju za ovjeru prijave za izbore, izjave nosioca mandata i potpise podrške birača za kandidaturu na izborima za sve nivoe zakonodavne vlasti, uključujući sve kantonalne skupštine, oba entiteta i Parlamentarnu skupštinu BiH.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.