Stranačke aktivnosti

Najava SDP-a Mostar

Saopćenje

MOSTAR, 14. svibnja - U utorak 15.05, u sklopu svojih aktivnosti NDI organizuje u suradnji sa SDP, DF i NS, panel diskusiju JPP-Javno privatno partnerstvo ", sa početkom u 12h, u hotelu Bristol u Mostaru.

Napomena: Fena se ograđuje od objavljenih informacija u ovoj rubrici i odgovornost za njihov sadržaj snose isključivo njihovi autori, odnosno pošiljatelji.